Στους επόμενους μήνες θα μιλήσουμε με τους κατοίκους μας για το ποια θα θέλατε να είναι η εικόνα και αίσθηση του Moreland στο μέλλον.Αυτό θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε αρκετά σημαντικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του τετραετούς σχεδίου του Δήμου και του τετραετούς προϋπολογισμού.

Φανταστείτε το Moreland - τι έχουμε κάνει και πού είμαστε τώρα